Kumanda Paneli

KUMANDA PANELİNİN KULLANIMI

Kumanda, toplamda 6 adet koldan oluşmaktadır. En soldaki kol, çakma işlemi için kullanılır. Bu kolun hareketi, çakma işlemi başlatılana ve bitirilene kadar tek yönde sabit olarak tutularak devam ettirilir.

Sol taraftan ikinci kol ise çakma tabancasının bulunduğu asansörü yukarı veya aşağı hareket ettirmek için kullanılır. Kolun ileri hareket ettirilmesiyle asansör yukarı doğru hareket ederek kaldırılır; aynı kolun aşağı, yani operatör tarafına çekilmesi sonucu ise asansör aşağıya, en alta kadar iner. En alta indikten sonra serbest bırakacağı için fazla zorlamamak gerekmektedir. Bom kaldırma kolu ise sol taraftan üçüncü koldur. Bomu indirmek için operatör, kolu ileri doğru hareket ettirmelidir. Operatör kolu kendine doğru çektiğinde ise bomun kaldırılma işlemi sağlanır.

Soldan dördüncü kol ise bomun sağa veya sola dönüşünü sağlamak için kullanılmaktadır. Sola dönüşü, yani açma yönüne dönüşü sağlamak için operatör, kolu ileri yönde hareket ettirmelidir. İstenen mesafeye geldikten sonra normal konumuna bırakılır. Zaten kollar yaylı olduğu için, eski pozisyonuna gelecektir. Bom dönüşünü sağa, yani kapatma, toplama yönüne getirebilmek için operatör, kolu kendi tarafına çekmelidir. Operatör, kolu kendi tarafına çekip kapatma hizasına gelene kadar bom dönüşü sağ yönde hareket eder. Dayandığı anda, bom dönüş yönü sağa döndürülürken bırakılmalıdır. Çünkü dayamadan sonraki mesafede silindiri zorlamaktadır.

En sağdaki iki kol ise, direk çakma makinesinin yere sabitlenmesi için kullanılan ayakları aşağıya veya yukarıya doğru hareket ettirmek için kullanılır. Bu kollar, kaldırma yapmak için, yani ayakları yerden kaldırmak için ileriye doğru hareket ettirilir. Direk çakma makinesini sabitlemek ve direk çakma işlemine geçmek için yapılacak ilk işlem olan ayakların indirilmesi işlemi ise operatörün bu kolları kendine çekmesiyle yapılır. Bu işlem, direk çakma makinesinin, göz ile teraziye alınana kadar sağ veya sol olmak üzere devam ettirilmelidir