Kullanım Özellikleri

 DİREK ÇAKMA MAKİNESİNİN KULLANIMI

Çakma işleminin yapılabilmesi için en önemli adım ve kesinlikle atlanmaması gereken ilk işlem, ayakların yere sabitlenmesi işlemidir. Ayakların yere sabitlenmesi, sağ ve sol ayakların yere bastırılmasıyla yapılır. Sağ ayak, hareket ettirilmesi için yere ilk bastırılması gereken, operatör tarafındaki ayaktır. Kol aşağıya hareket ettirildiğinde, silindir yere basana kadar beklenmesi gerekir. Sağ ayak yere indirildikten sonra, sol ayağın da gözle takip edilerek indirilmesi gerekmektedir. Sol ayak da yere bastıktan sonra, dengede olup olmadığını kontrol etmek için çakma makinesinin üst tarafından bakılmalıdır. Çakma makinesinin dengede olduğuna karar verildiğinde, çakma işlemine veya kolun hareket ettirilmesi işlemine başlanabilir.

Direk çakma makinesi dengeye alındıktan sonra çakma işlemine geçebilmek için bomun kaldırılarak yerine alınması gerekmektedir. Bom kaldırma işlemi ise, kumanda panelindeki sol taraftan üçüncü kolun operatör tarafına çekilmesiyle yapılmaktadır.

Bom kaldırma işleminin destek takozunu kurtarana kadar yapılması yeterlidir; ama güvenli bir mesafeye almak için biraz daha yukarı kaldırılabilir. Kaldırma işlemi yapıldıktan sonra istenen noktaya alınabilmesi için, sol taraftan dördüncü kol, yani dönüş kolu ileri yönde hareket ettirilerek bom, istenen yöne doğru hareket ettirilebilir. Bom, direk çakmak için uygun noktaya getirildikten sonra öne almak için ve bom indirme veya kaldırma yapmak için kumandadaki soldan üçüncü kol ileriye itilerek indirme işlemi yapılır. Bu arada direğin çakma işlemini yapabilmesi için asansörün yukarı alınması gerekmektedir.

Direk çakma işlemine geçilmeden önce ayakların sabitlenmesi gerekir. Ayaklar sabitlenmeden işlem yapılırsa direk çakma sırasında bom kolu çok fazla sallanacaktır. Bu, hem direğin dik çakılmasını engelleyecek,  hem de bağlantı pimlerine zarar vererek çakma makinesinin ömrünü kısaltacaktır. Bu işlem, kullanıcı hatası olarak geçmektedir.

Diğer taraftan direk çakma işlemi tamamlandıktan sonra da ayakları toplamadan veya bom kolunu eski yerine, yani kapalı konuma alıp asansörü en alt konuma indirmeden, bir sonraki direk çakma işlemine başlamamak gerekmektedir. Bu işlem 50 metre ya da 10 metre dahi olsa aracın arkasında sallanan bom kolu bağlantı pimlerine, hidrolik pistonlara ve silindirlere zarar vererek cihazın ömrünü kısaltmakta ve kullanıcı hatası olarak geçmektedir.